Офіційні документи

Свідоцтво про державну реєстрацію № 108002, серія А 00.
Акредитаційна категорія перша, сертифікат № 000001, серія АБ від 22.01.2018 року.
Ліцензія МОЗ України на медичну практику №598483, серія АГ від 11.07.2012р. безстрокова.