Явище амброзії полинолистої, як проблеми загальнодержавного рівня: загрози, тенденції, наслідки

В.І. СОЛОНЕНКО, канд. біол.наук, доцент, О.В. ВАТАМАНЮК, асистент. Вінницький національний аграрний Університет

Ознайомитись зі змістом статті

У статті авторами розглянуто явище амброзії полинолистої як загально континентального та загальнодержавного рівнів. Описані загрози, які спричинені амброзією полинолистою у вигляді цілого ряду алергічних реакцій у значної частини населення, представників тваринного світу, значної шкоди сільському господарству в якості карантинного буряну, які базуються на даних сучасних досліджень. Виокремлено основні тенденції та закономірності розвитку проблемного поля явища амброзії полинолистої. Змодельовані наслідки безконтрольного розповсюдження амброзії полинолистої та запропоновано концепцію загальнодержавної програми протидії в Україні.

Ключові слова: Амброзія полинолиста, амброзійний поліноз, рудеральний бур’ян, сегетальний бур’ян, натуралізаціяамброзії полинолистої, інвазійний вид(проникаючий вид, що активно розселяється), фітоценоз(рослинне угрупування), агроценоз(штучна екосистема створена в процесі сільськогосподарської діяльності).